Geschiedenis

Lambikfeesten

Geschiedenis

Hoe het begon ...

Het begin


In 1965 was men het in de Stekense wijk Bosdorp beu! Het kon niet langer zijn dat de wijk Heikant een eigen kleuterschooltje had en de kindrijke wijk Bosdorp nog steeds naar Stekene Centrum moest. De toenmalige pastoor E.H. Weyn zette er zijn schouders onder, de Congregatie van de Zusters van Maria te Brakel patroneerde de school en op 3 september 1966 konden 50 kleuters uit Bosdorp en Polken voor het eerst dicht bij huis naar school. De wijkschool bestond toen uit 2 klassen en een overdekte speelplaats. De inhuldiging van de schoollokalen op de wijk Bosdorp te Stekene groeide uit tot een grootse plechtigheid waaraan de ganse Stekense bevolking actief deelnam. In naam van het schoolcomité sprak de heer J. De Witte. Hij beklemtoonde de onvermoeibare ijver van E.H. Pastoor voor de nieuwe school die voor de ouders een einde stelde aan het zware karwei om dagelijks hun kleuters op de kilometer lange tocht naar het centrum te vergezellen. De heer De Witte hoopte dat de nieuwe school een element van binding en eenheid zou zijn tussen de bevolking van Stekene en de saamhorigheidszin van de bevolking zou versterken. Burgemeester Abdon Heyse verrichtte de officiële opening door een lint door te knippen en Pastoor Weyn zegende de gebouwen en de kruisbeelden voor de lokalen.


De Naam

Wat allicht velen onder de lezers niet zullen weten is de afkomst van de naam. In de beginperiode woonden er in de wijk Bosdorp namelijk twee mensen die aardig wat overeenkomsten vertoonden met Lambik en Sidonie, figuren uit de toen reeds populaire reeks "Suske en Wiske" van Willy Vandersteen. Het toenmalig bestuur moest er niet lang over nadenken: het Lambikcomité was geboren!


Realisaties

Al vanaf het eerste jaar had men begrepen dat er voor de kleuterschool te Bosdorp grote financiële noden waren. Om de kosten te kunnen betalen werd er een steuncomité opgericht onder de bezielende leiding van de heer J. De Witte. In de eerste jaren begonnen de Lambikfeesten als een Vlaamse Kermis. Onder pastoor Heirbaut kregen de Lambikfeesten hun definitieve vorm. De school zelf, die gestart was met 50 leerlingen, telde in 1981 al 90 kinderen. Een derde kleuterklasje werd er bijgebouwd en in 1989 werd het dak volledig vernieuwd. Enkele jaren later werd de school nog verder uitgebreid door een refter te plaatsen achter het bestaande schooltje. In 1998 werden de ramen en deuren vervangen alsook de plafonds in de diverse klassen. Tegelijkertijd is de buitenspeelplaats volledig vernieuwd en aangepast aan de hedendaagse noden en wettelijke verplichtingen. Vervolgens is er voor de wijkschool een volledig nieuwe verwarming aangelegd, zijn de toiletten allemaal vervangen en is er een douche voorzien. Tenslotte zijn er nog enkele nieuwe speeltuigen geplaatst op de buitenspeelplaats. Al deze aanpassingen zijn betaald met de opbrengsten van de Lambikfeesten.


In 2000 werden de drie kleuterscholen van het Centrum, Bosdorp en Heikant samengevoegd, samen met de vroegere Jongensschool en de vroegere Meisjesschool onder de naam : Toermalijn. Deze samenvoeging heeft als resultaat dat de opbrengsten van de Lambikfeesten niet enkel meer besteed worden aan de wijkschool te Bosdorp, maar dat ook nu projecten voor de wijkschool van de  Heikant en de school in het Centrum onze aandacht krijgen. Een eerste voorbeeld hiervan is de aanschaf van enkele nieuwe speeltuigen voor zowel de kleuterschool van de Heikant als de school in het Centrum van ons dorp. Ook werden herstellings- en onderhoudswerken gefinancierd in de verschillende verstigingen.  In 2011 werd in Bosdorp een nieuwe omheining geplaatst en enkele speeltuigen hersteld.

Recent werd geïnvesteerd in een sleutelplan en werd de zankbak van de kleuterschool van Bosdorp opnieuw ingericht.

En nieuwe projecten staat alweer op stapel...


Activiteiten op de Lambikfeesten

Zoals gezegd waren de Lambikfeesten in de eerste jaren een Vlaamse kermis. Al snel werd ingezien dat dit wat uitbreiding verdiende. Men startte met de verkoop van mosselen of halve kip met friet. Dit is na al die jaren nog steeds één van de grote troeven die elk jaar opnieuw een succes kent. Klein begonnen, maar in de loop der jaren uitgegroeid, zodanig zelfs dat er afgelopen jaar meer dan 1000 "eters" zijn geweest !  Terugkijkend op de "eters" aantallen zijn we trots dat dit elk jaar opnieuw zo'n succes kent. Nog steeds kan men mosselen eten "à volonté". Ook het recept van de mosselen is in al die jaren niet veranderd. Een aantal jaren geleden is er dan ook voor de zondagmiddag de mogelijkheid bijgekomen om pannenkoeken en/of ijs te nuttigen. Tevens kan men tijdens de Lambikfeesten altijd friet kopen aan het frietkraam.


De Artiesten

Al de genoemde aanpassingen en veranderingen kosten zeer veel geld; en om dit te kunnen bekostigen nodigden we ieder jaar één of meerdere artiesten uit. De totale lijst wordt te lang om op te noemen, maar we willen toch enkele hoogtepunten vernoemen. Begin jaren '70 werd een ponywedstrijd gehouden met het Oost-Vlaams Renpony Verbond, later het nationaal Renpony Verbond. Dit lokte heel veel toeschouwers. In de jaren '80 daalde het aantal deelnemers aan de ponykoers en dus ook het aantal bezoekers. Daarom werd er druk gezocht naar een andere manier om de zaterdagavond gezellig door te brengen. De keuze viel op nationaal bekende artiesten. Als eerste in de rij was Bart Kaell in 1991. Ruim 1000 bezoekers mochten we die avond begroeten en het optreden werd zeer gesmaakt.


In 1992 zorgde een hond met zijn baasje voor een grote toeloop naar Bosdorp. Naar schatting waren er die zondagmiddag 5.000 kinderen en ouders aanwezig voor een optreden van Gert en Samson, die uitgenodigd waren door speelpleinwerking Riebedebie. Dat jaar was de tent te klein en werden er uitsluitend kinderen toegelaten en zij konden met volle teugen genieten van het optreden. Op de zaterdagavond was er al een optreden geweest van Margriet Hermans. Vervolgens werd het Boerenparlement uitgenodigd, gevolgd door de Championettes. In 1996 werd het groots aangepakt ter gelegenheid van de 30e Lambikfeesten. Dat jaar was er niet één artiest, maar wel drie bekende vlamingen of groepen. Het waren Willy Somers, Enzo en Garry Hagger. In 2001, tenslotte, werd er met Will Tura een zeer gekend artiest uitgenodigd. Opnieuw werd het optreden een daverend succes. Niet ieder jaar was er een optreden van bekende artiesten, maar werd er een beroep gedaan op een discobar. Dit werd dan gedaan in samenwerking met een jongerenorganisatie. Ook deze organisaties verliepen altijd zeer goed.


In het recente verleden werden 2 comedy avonden op touw gezet met bekende artiesten als Xander De Rijck, Iwein Segers, Raf Coppens, Roel Steeno, Koen Dewulf en Bart Cannaerts.

Copyright © All Rights Reserved